Warmia i Mazury
Puszcza Notecka

Od lasu do Klienta
Jak to wygląda krok po kroku?

Wszystko zaczyna się w lesie

Zbieramy surowiec z prawie
1 000 000 ha lasów naturalnych
Bory Tucholskie
Bory Lubelskie, Bory Dolnośląskie i przyległe lasy

Danex LLC odwiedza codziennie nawet 10 000 zbieraczy

Zbieracze

Danex przekazuje zbieraczom niezbędną wiedzę tj.:

Myć ręce przed zbiorem. Nie używać środków odstraszających komaryzbierać w okreslonym regionie i wiele więcej

Zbieranie owoców leśnych to głęboko zakorzeniona Polska tradycja

Zbieranie owoców leśnych jest pracą tymczasową lub sposobem spędzania wolnego czasu i relaksu

Robią to z własnej woli

Pracownicy LCC dokonują pierwszej kontroli jakości i wstępnie sortują zbiory

LCC?

Jest to niewielki obiekt położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, do którego zbieracze dostarczają zebrane plony

Zebrane owoce leśne
są dostarczone do LCC

Unikalna identyfikowalność

Surowiec Danex z finalnego produktu można prześledzić do danej, lokalnej komórki gdzie był zebrany

Zwróć uwagę!

Polityka Danex polega na przechowywaniu produktów w stanie zamrożenia w temperaturze poniżej -22

Zwróć uwagę!

Danex wykorzystuje kombinację laserowo-optycznego sortowanie x-ray

Proces produkcji

Precyzja

W zależności od potrzeb Klienta, możemy wykonać wielokrotny proces czyszczenia. Każdy owoc może być zbadany nawet 15 razy