Polityka Prywatności i Cookies

 

 

Nasza Polityka Prywatności i Cookies, zwana dalej Polityką, określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej danex.pl, dalej strona.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej Ustawa).

Brak akceptacji Polityki nie pozbawia możliwości korzystania ze strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i przez to dezaktywuje niektóre funkcjonalności strony.

Wycofanie lub ograniczenie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na proces ich przetwarzania, który nastąpił przed cofnięciem lub ograniczeniem tej zgody.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rosku, przy ul. Dworcowej 34, 64-730 Wieleń nad Notecią, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 363291, posiadająca NIP 7632111476 oraz nr REGON 301519083, zwana dalej Administratorem.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:
Imię i nazwisko, adres e-mail.

Newsletter

Subskrypcja newslettera wymaga podania w formularzu imienia i adresu e-mail. Bez podania tych danych, nie będziesz mógł otrzymać naszego Newsletter’a. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Dbamy o to, aby osoba, do której kierowany jest naz newsletter, nie miała możliwości zapoznawania się z danymi pozostałych adresatów, nie tylko ich imionami i nazwiskami, ale również adresami e-mail. Możesz zatem spokojnie i bezpiecznie „prenumerować” naszą gazetkę.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. Udzielania odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze strony.
 2. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń, prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail oraz powiadomień WEBPUSH.
 3. Profilowania, które pomaga dostosować komunikaty i oferty do zainteresowań Użytkownika.

Udostępnienie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnego skorzystania z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez stronę.

Odmowa udostępnienia danych osobowych spowoduje, iż nie będzie możliwe skorzystanie z wszystkich możliwości oferowanych przez stronę.

Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów niż wymienione wyżej, jednak w takim przypadku, przed wykorzystaniem tych danych, zawsze poprosimy o zgodę na takie wykorzystanie, określając w treści zgody wszystkie szczególne cele.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na wiadomości przesyłane poprzez stronę oraz do komunikacji z Użytkownikami w formie Newsletter’a.

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika ze strony, a w przypadku korespondencji, do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. Najpóźniej dane usuwane są po upływie 30 dni od daty ostatniej korespondencji z Użytkownikiem poprzez stronę.

Twoje prawa Użytkownika

Użytkownik ma pełne prawo decydowania, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach marketingowych np. kliknięcie w link wypisujący lub poprzez kontakt z Administratorem.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Zabezpieczenia

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych i stopnia ryzyka ich zagrożenia, zgodnie z branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z przepisami RODO.

Pliki Cookies

Strona używa plików cookies, są to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one poprzez serwer na komputerze Użytkownika odwiedzającego stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji.

Pliki cookies umożliwiają identyfikację Użytkownika i logowania.

Prowadzenie statystyk jest anonimowe.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.

Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji Użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony podlegają ich własnej polityce prywatności.

Okres przechowywania pliki cookies na Twoim urządzeniu, zależy od tego, czy mają charakter sesyjny czy stały.

Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym warunków i okresu ich przechowywania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

GoogleChrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w zakresie statystyk, ulepszania oraz analizy strony (np. google, facebook, hotjar, youtube, getresponse).

Kontakt w sprawie zasad korzystania ze strony oraz ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania związane z Polityką oraz ochroną danych osobowych prosimy kierować w następujący sposób:

 • adres e-mail: iod@danex.pl
 • telefonicznie: 67 256 38 85
 • listownie na adres: Rosko ul. Dworcowa, 34 64-730 Wieleń

Zmiany i aktualizacja Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia:
24.09.2018 r.