top flash

Historia firmy

Założenie pierwszej działalności zajmującej się pozyskiwaniem
i dystrybucją świeżych produktów leśnych...

czytaj więcej

W harmonii z naturą

Potwierdzona wieloma certyfikatami wysoka jakość produktów leśnych …

czytaj więcej

Jak zgłosić chęć podjęcia pracy w firmie „DANEX”?

28.09.2016 - 15:06

Lista wolnych stanowisk pracy i prowadzonych rekrutacji znajduje się w zakładce Kariera.

Zgłoszenia, które nie dotyczą aktualnie prowadzonych rekrutacji należy kierować na adres: rekrutacja@danex.pl. Proszę pamiętać o tym, by w temacie wiadomości było wpisane stanowisko czy dział jakim jesteście Państwo zainteresowani. 

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję i zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DANEX” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rosku przy ul. Dworcowej 34, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 38 85, e-mail: iod@danex.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

4. Do Twoich danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.

5. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie:

• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

• Prawo do przenoszenia danych;

• Prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, adresu, identyfikatorów PESEL i NIP, informacji o przebiegu zatrudnia oraz pozostałych danych, które udostępnię składając ofertę podjęcia zatrudnienia), w procesach rekrutacyjnych prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DANEX” Sp. z o.o. Sp. K. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich zmiany, uzupełnienia i poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w całości lub w części, w dowolnym czasie. Oświadczam również, że podanie tych danych było w pełni świadome i dobrowolne, a cel i zakres przetwarzania jest mi znany."